top of page
pohled jih
pohled sever
pohled východ
pohled_západ
půdorys_1NP
řez

Útulna Milínov

Zadáním architektonické studie byl návrh útulny nedaleko vrcholu Sváreč na pozemku 1321, katastrální území Milínov, která má sloužit pro krátkodobé ubytování 2-4 osob. Jde o doplňkovou službu pro penzion farmy Moulisových.
Pozemek je ve strmém svahu se skalnatým povrchem a se vzrostlými stromy tvoří výrazný bod v pastvinách pro skot, kterými je obklopen.

 

Objekt
Koncept
Návrh se snaží o maximální respekt krajiny i bezprostředního okolí. Nepočítá se s kácením žádného stromu ani s velkými zásahy do podloží. Objekt formálně navazuje na skalnatý reliéf a má tvar "vytesaného" kamene. Na podloží bude usazen pomocí zemních vrutů nebo kotev. Půdorys je čtyřúhelníkový, rozšiřuje se směrem na jih, kde je také hlavní výhled do krajiny. V této části se nachází hlavní pobytová místnost s kuchyňským koutem a krbem. Směrem na sever ve zúžené části je umístěná koupelna se spacím koutem, který se nalézá v převýšené části nad ní. Přístup k němu je po schodišti, které také určuje sklon severní stěny. Spací patro má rovněž panoramatické okno s výhledem na nedalekou zříceninu hradu Radyně. Z jižní strany je patro ukončeno úložným prostorem pro lůžkoviny. Koupelna obsahuje nezbytné technické zázemí a malý sklad. Kuchyňský kout obsahuje kromě vařiče na plyn a dřezu rovněž prostor pro jídelní bar. Zde může být eventuálně další úložný prostor.


Technické a konstrukční řešení
Konstrukce objektu bude dřevěná v systému "2 by 4" se zatepelním. Exteriér bude pobit prkny - nejlépe již použitými z jiného objektu, aby měly přirozenou patinu. Střecha bude plechová. Interiér objektu bude rovněž z prken, resp. palubek. Všechny stěny hlavního prostoru budou natřeny na bílo, vložený objem koupelny bude ošetřen bezbarvým nátěrem. Počítá se s elektřinou získávanou solárními panely. Ta by měla pokrýt především spotřebu osvětlení a dobíjení elektroniky hostů. Voda bude přivedena z nedalekého vrtu. Teplá voda bude získávána ohřevem z kamen s tepelným výměníkem. WC bude chemické. Odpadní vody budou akumulovány do nádrže, popř. vypouštěny - pouze za předpokladu používání ekologicky nezávadných mycích prostředků, šampónů atd. Podrobné technické řešení bude vypracováno v dalších stupních projektové dokumentace.

bottom of page