thumbnail%20(3)_edited.jpg

Klademe důraz na jednoduchost, jasný koncept a v neposlední řadě výslednou cenu díla. 

 

Zajišťujeme kompletní projektovou dokumentaci. Klientům se stavebním záměrem nabízíme servis od výběru pozemku a rozvahy jeho využití, přes zpracovaní studie stavby, případně studie proveditelnosti, územní a stavební dokumentace, realizační dokumentace až po autorský a technický dozor stavby a zajištění kolaudace stavby.