top of page

Tree house

Realizační tým: Jan Tyrpekl, Jan Hyk, Jaroslav Kejř, Adam Ulrich//Studio Primitive 

 

Fotografie: Jan Hromádko, Richard Hodonický

Cílem projektu bylo poskytnout uživatelům bezprostřední kontakt s krajinou, silný autentický zážitek a pokusit se tímto způsobem probudit hlubší zájem lidí o místo, ve kterém žijí. Stavěn byl svépomocí a financován byl vlastními prostředky.  Objekt se nachází na soukromém pozemku - pastvě pro ovce - nedaleko Prahy.  Jedná se o dvě dřevěné platformy, které jsou zavěšeny nezávisle na sobě. Strop nese svěšený dřevěný prstenec na kterém je zavěšený transparentní plášť. Druhý vodící prstenec je připevněn k podlaze. Do objektu se vstupuje po padacích schodech.

 

 

Objekt vznikl na základě jednoduché skicy a zaměření stromů. Finální podoba tedy byla z velké části určena až přímo při stavbě.

Objekt může po dohodě navštívit kdokoliv. Důležitá část projektu bude pravidelné uspořádání workshopu, či happeningu. Jednou či dvakrát ročně bude uspořádána událost, kdy se budou moc sejít všichni návštěvníci tree housu a budou si moct zasadit vlastní strom. Tento workshop by měl být v bezprostředním okolí objektu a s jeho pomocí by se měla např. obnovit alej, či vzniknout nějaký jiný výrazný krajinný prvek. Takto už nebude člověk pouhým návštěvníkem místa, ale jeho spolutvůrcem.

bottom of page