top of page
Exteriér
Exteriér
Exteriér
Stávající stav
Stávající stav
Stávající stav
Situace
Půdorys
Půdorys
Půdorys
Pohled
Pohled
Pohled
Pohled

Hotel Interpatria

Rekonstrukce bývalé ubytovny v Jevanech. Návrh reaguje na členitou strukturu (a poněkud nepřehledné dispozice) objektu doplněním dalších prvků – lodžií, teras, laťování fasády, nástavby, stínících prvků - převážně ze dřeva – a tuto členitost dále rozvíjí. Především se tak děje u vnějšího výrazu stavby na fasádách objektu. Tímto způsobem se lze vyvarovat uniformity, kterou bytové domy často trpí. Vzhledem k velice hodnotnému okolnímu prostředí – z hlediska krajiny i architektury - tak i takto velký objem získává přiměřené měřítko. Nedílnou součástí řešení byla i snaha i minimalizaci nákladů, bouracích prací atd. Projevuje se to např. zachováním velké části otvorů ve zdech, do kterých se vkládají nové výplně. Především okna s větší fixní částí a menší otevíravým sklopným křídlem, resp. balkónovými dveřmi.

Co se týče dispozic, tam je naopak snaha o maximální zjednodušení provozu, logiku a přehlednost. Páteřní komunikaci tvoří chodba, která na obou stranách zpřístupňuje byty. Na obou koncích chodby jsou zachována stávající schodiště (jedno z nich bude klasifikováno jako požární). Objekt je tak velice dobře prostupný. Dvě spodní obytná patra mají přístup přímo z terénu. Naopak stávající přístup z rampy je zrušen. Počítá se s výměnou výtahu, který bude umístěn ve stávající výtahové šachtě.

bottom of page