top of page

Hnízdo

Projekt "Hnízdo" vznikl z touhy stavět a experimentovat. Stavět jen pro radost - naší i lidí v okolí. Experimentovat s materiálem a neobvyklými podmínkami. Samotná stavba probíhala jako workshop, kterého se zúčastnili studenti i absolventi především z FUA TUL, ale i FA VUT, FA ČVUT a UMPRUM (výše zmínění spoluautoři).
O podobném projektu jsem přemýšlel od roku 2012, kdy jsem, byl přizván do týmu finského architekta Marca Casagrandeho, který realizoval jeho umělecký projekt v rámci Beaufort trienále současného umění v Belgii - Sandworm. Šlo o strukturu z proutí s rozměry zhruba 40x10x10m, což je enormní velikost na daný materiál. Po skončení jsem uvažoval o stavbě  podobné struktury v úplně jiném kontextu. Napadl mě objekt ve stromě - domek pro děti - hnízdo, s tím, že by bylo zajímavé ji do něj postavit tak, aniž by se ke stromu nějak připevňovala (a aniž by se strom jakkoliv poškodil) a udělat ji také bez jakýchkoliv spojovacích prvků.
Aby nešlo jen o experiment architektonický, původní záměr byl realizovat workshop ve školce či v dětském domově za částečné asistence dětí. Dva roky jsem hledal instituci, která by byla ochotná se mnou spolupracovat, ale legislativní překážky a hlavně nechuť vedení těchto institucí takový projekt podporovat (pouze povolit, nepožadovali jsme žádnou finanční odměnu) mě odradila. Projekt nakonec vznikl v mé rodné obci v parku, který vlastní soukromá osoba, ale přes den je zdarma otevřen návštěvníkům. V místě rostou dva habry, které mají korunu nad kmenem rozevřenou a tudíž ideálně tvarovanou pro vložení hnízda. Samotný tvar vycházel z koule a postupně se sám přizpůsoboval tvaru koruny. Struktura na stromě drží pouze díky prutům, které obepínají jednotlivé větve. Dovnitř je nechaný úzký průlez. Je to místo, které se stalo okamžitě vyhledávané mnoha dětmi z okolí.  Co se týče nosnosti, maximální vyzkoušené zatížení bylo 250kg. Samotný objekt váží cca. 80kg, unese tedy asi trojnásobek své váhy.

bottom of page