top of page

Bytový dům Říčany

​Studie bytového domu na okraji Říčan. Klient disponuje pozemkem vedle svých stávajících kancelařských prostor a měl zájem o ideovou studii domu s malometrážními byty. Varianta počítala s rozptýlením jednotlivých bytů po celém pozemku. Výhoda byla etapizovaná výstavba a vznik polouzavřených dvorů vhodných pro trávení času. Byty měly také rozmanitější dispozice a větší variabilitu. 

bottom of page